La pissarra digital
español español    català català  

 

:: La pissarra digital interactiva (PDI): avantatges i problemàtiques ( 27/08/05 )

 

Quan a mes a més de l'ordinador i del videoprojector disposem també d'un "taulell interactiu" estem davant d' una "pissarra digital interactiva" que enspermet escriure directament sobre ella i controlar els programes informàtics amb un punter (a vegades inclús directament amb els dits) .

 

Les "pissarres digitals interactives compensen el seu major cost (al cost d'una pissarra digital integrada per ordinador i videoprojector cal afegir el cost del "taulell interactiu") amb importants avantatges adicionals:

APORTACIONS
La pissarra digital permet:
A més a mes, la pissarra digital interactiva:
- Escriure i dibuixar des de l'ordinador i amb colors ("funció pissarra" utilitzant un editor de textos)
- Emmagatzemament de les "pissarres"
- Visualitzar text, imatge, so...
- Interactuar: amb programes i persones
- Escriptura directa sobre la pissarra, subratllats...
- Interacció des de la pantalla amb els programes
- Altres utilitats del software associat.

L' escriptura directa sobre el taulell-pissarra:

- Escriure a l pantalla resulta més còmode i immediat (no cal recórrer ni al ratolí ni al teclat, ja que es pot disposar d'un "teclat virtual" a pantalla) i no es perd el contacte visual amb els estudiants
- L'escriptura directa sobre la gran pantalla tàctil resulta especialment útil pels alumnes amb poques habilitats psicomotrius que s' inicien en l'escriptura i per a estudiants amb necessitats educatives especials.
- Els subratllats permeten destacar alguns aspectes importants de les explicacions de manera natural i immediata.
- Escriure directament amb el punter sobre el taulell en alguns casos pot facilitar més l'expressió dels estudiants.

La interacció directa amb el taulell-pissarra:

- Resulta més còmode (no cal recórrer ni al ratolí ni al teclat) per a interactuar amb el software.
- Permet mantenir més el contacte visual amb el grup dels estudiants.
- Les grans dimensions de la pantalla tàctil facilita la interacció amb els programes: selecció d' opcions...
- Pot haver una triple interacció, per exemple: el professor davant l'ordinador, alguns alumnes davant la pissarra interactiva i la resta de la classe participant des dels seus seients.

El software associat:

- Proporciona noves funcionalitats: gestió de "pissarres", captura d'imatges i pantalles, zooms, plantilles, recursos educatius diversos, conversió de text amb escriptura manual a text amb lletra impresa.

No obstant això, també cal considerar algunes problemàtiques:

PROBLEMÀTIQUES
La pissarra digital:
A més a més, la pissarra digital interactiva:
- Videoprojector: cal preveure una bona lluminositat (segons la il.luminació de l'aula) i una resolució suficient (segons prestacions de l'ordinador).
- Problemes logístics (si no hi ha una bona instal.lació fixa amb videoprojector en el sostre o pantalla retroprojectada): cables, ombra a la pantalla...
- Cost, especialment del videoprojector
- Manteniment: les làmpades es fonen amb l'ús i són molt cares.
- Calibració, es pot perdre si el videoprojector és mòbil
- Major cost, cal afegir el cost del "taulell interactiu"
- Es requereix una formació per a poder aprofitar les prestacions del software associat.

 

http://www.peremarques.net/pizarra.htm

Gupo de Trabajo Didáctica y Multimrdia    Universidad Autónoma de Barcelona